Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Welkom

 Nederland prov

De KNZV Midden Nederland is een van de vijf zelfstandige regioverenigingen welke aangesloten zijn bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV). De aansluiting bij het landelijk opererende KNZV geeft ons meer volume om de belangen van de mannenkoorzang in Nederland te behartigen.

Naast belangenbehartiging zijn zowel de KNZV zelf als middels haar lidmaatschap van Koornetwerk Nederland ook actief met een aanbod van diensten waarmede alle leden en hun koren een voordeel mee kunnen doen. Zo zij genoemd een substantieel voordeel binnen de bijdrage aan de Buma-Stemra en Femu, een substantieel voordeel relevante verkeringspremieā€™s, adviezen voor dirigententarieven, bedrijfsvoering en informatie over onderwerpen welke voor de leden en haar koren een actualiteitswaarde invulling geeft. De dienstverlening wordt naarbehoeven steeds verder uitgebreid en maakt het lidmaatschap van de KNZV Midden Nederland voor bestaande leden duurzaam aantrekkelijk en voor nieuwe leden mannenkoorzangers bijzonder interessant.

Wanneer u een mannenkoor bent in de regio Midden Nederland (Flevoland, Utrecht en Gelderland) en u wilt meer informatie over de voordelen van lidmaatschap welke er voor u te realiseren zijn, maakt u dan contact middels ons contactformuliermet onze secretaris.