Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Op zaterdag 8 februari organiseert het KNZV Midden Nederland een Inspiratiedag voor mannenkoren. We gaan die dag aan de slag met onderwerpen die op de Voorjaarsvergadering 2019 door de koren zelf zijn benoemd en die ook in de Verenigingsmonitor van het LKCA als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden: samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid), repertoire (artistiek aanbod) en imago. 

In de voorbereidende bespreking met een klankbordgroep werd geadviseerd om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten; de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.
Op 8 februari bieden we de mannenkoren niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met de deelnemers aan het werk om je koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die het koor heeft.
Aan het einde van de dag wordt het resultaat van de bijeenkomst in elk geval duidelijk gemaakt op een enkele A4, een werkplan met tijdsplanning. En KNZV-MN en LKCA gaan  na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.  

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag. 

Hilbrand Adema

Boyke Brand

Hans Noijens

Adrie Bout

Akoesticum in Ede is een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum : zaterdag 8 februari 2020
Locatie : Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater, Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd : 10.00 tot 16.00 uur
Kosten : € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

 

Globale programma-opzet

10.00 uur : aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30-11.45 uur : inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en imago/presentatie met aansluitend een plenaire presentatie en paneldiscussie
12.30-13.15 uur : gezamenlijke lunch
13.15-15.00 uur : een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met aansluitend inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s samenwerking, repertoire en imago/presentatie
15.00-15.45 uur : plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.

 

 

Deze dag is ook opengesteld voor de mannenkoren binnen het KNZV Noord Oost.

Alle koren hebben inmiddels afzonderlijk de uitnodiging ontvangen.

Aanmelden kan tot 17 januari door hier te klikken