Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Koornetwerk brengt je op de Hoogte

LogoKNZV Nederland (en daardoor indirect ook de regioverenigingen waaronder Midden Nederland) is als korenbond met stemrecht lid van de vereniging Koornetwerk Nederland. Koorwerk Nederland behartigt de belangen van alle samenzangers in Nederland maar ook heel specifiek van haar korenbond -en netwerkleden.

In Nederland zingt zo een 25 % van onze bevolking (4,5 miljoen) maar een kleiner deel doet aan samenzang binnen een koor. En niet alle koren in Nederland zijn geregistreerd in het Handelsregister van de KvK. De korenbonden welke lid zijn van Koornetwerk Nederland zijn wel geregistreerd en omvatten gezamenlijk in 2018 een aantal koorzangers van bijna 140.000 koorzangers groot. Binnen de KNZV Nederland zijn een dikke 9.000 koorzangers verenigd binnen de vijf regioverenigingen waarvan 2660 koorzanger uit de regiovereniging Midden Nederland voortkomen. Getallen zeggen zeker niet alles maar brengen wel een beetje perspectief.

Ook verricht Koornetwerk Nederland Diensten voor al haar leden waaronder de jaarlijkse afstemming met de Buma over de jaar bumabijdrage, de inning ervan bij haar korenbonden en de afdracht ervan aan de Buma. Dankzij deze Koornetwerk collectiviteit betalen de leden van Koornetwerk een veel lagere bumabijdrage dan koren welke rechtstreeks hun jaarlicentiepremie aan de Buma voldoen. Dat is echt een substantieel voordeel.

Koornetwerk Nederland is als voorzetting van de VNK actief als een korenbond en netwerkorganisatie welke zich de komende maanden in zeven bijdragen (één in 2018 en zes in 2019) binnen het Zing Magazine aan u wil voorstellen en op de hoogte gaat houden van haar ontwikkelingen en de relevante NL-ontwikkelingen.  

De eerste informatieve bijdrage in 2018 wordt nu geplaatst onder nieuws op onze eigen website Midden Nederland. De overige zullen in het jaar 2019 volgen. Daarnaast gaat de aanbeveling uit om ook met enige regelmaat haar website – www.koornetwerk.nl  - te bezoeken voor de meest actuele publicaties.  

Koornetwerk brengt je op de hoogte dec 2018 / jan 2019