Flevoland
Utrecht
Gelderland

KNZV vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Adviestarieven dirigenten 2017

Logo Nieuws

6 januari 2017

Advies VNK (Vereniging van Nederlandse Koren):

Adviestarieven dirigenten 2017

De VNK brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.  Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Dat geldt dus ook voor de hoogte van de vergoeding van de diensten van de dirigent.

De tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot die vergoeding.  Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten.

 

Dirigentenbemiddeling