Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Bestuur

Logo  

Samenstelling

van het Bestuur

Functie

Naam

Telefoon

Voorzitter   Wim den Heijer 06-108 080 25
Secretaris   Wim Zoet 06-557 303 54
Penningmeester   Roel Bueneker 06-543 866 17
Bestuurslid (ad interim) Evenementen Adry Slagmeulen 06-508 45 228
Bestuurslid (ad interim) Public Relations Adrie Bout 06-109 344 44