Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Bestuur

Logo  

Sinds 11 april 2015

Samenstelling

van het Bestuur

Functie

Naam

Telefoon

Voorzitter   Wim den Heijer 06-10808025
Secretaris   Leo Hagebeek 06-45751250
Penningmeester *CFZ Roel Bueneker 06-54386617
Vicevoorzitter Lid VR Vacant  
Bestuurslid *CFZ en Lid VR AdrySlagmeulen 06-50845228
  *)  Concoursen / Festivals / Zangersdagen