Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

ANBI Logo

Vriend worden

Vrienden waaronder donateurs mogen hun giften, onder de voorwaarden van een overeenkomst,  aftrekken van de inkomsten -of vennootschapsbelasting. Een Vriend kan geld schenken maar ook een legaat, erfstelling of een registergoed aanbieden.

Wanneer u daar vragen over heeft kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zullen uw schenking en of aanbieding conform de fiscale voorwaarden invulling kunnen geven. 

Graag ontvangen wij als vereniging uw gift, eenmalig, periodiek of duurzaam jaarlijks.

De mannenkoorzang zal u hiervoor dankbaar zijn.