Flevoland
Utrecht
Gelderland

KNZV vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

ANBI Logo

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling welke als zodanig aangewezen wordt door de Belastingdienst. Het KNZV- Vereniging Midden Nederland is een (culturele) ANBI.

Een ANBI kan gebruik maken van belastingvoordelen bij erven en schenken en geniet daarnaast nog meerdere belastingvoordelen. Een ANBI dient als tegenprestatie volledig administratief transparant te zijn en heeft een publicatieplicht voor haar financiele jaarcijfers en de beloning van de bestuurders van haar vereniging.

Ook heeft de ANBI een publicatieplicht voor haar (meerjaren) beleidsplan waaronder de geplande activiteiten voor een lopend jaar als wel voor die van een komend jaar. Onderstaande bestanden geven gezamelijk invulling aan die publicatieplicht.